W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XL/271/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
na podstawie art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 12 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2217

Treść

§ 1. 1. Pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może obejmować:

1) zakwaterowanie, przez co należy rozumieć także przygotowanie, wyposażenie i utrzymanie miejsc pobytu obywateli Ukrainy na terenie Gminy Lisewo.

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia,

3) zapewnienie środków czystości, higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów,

4) pomoc o charakterze włączającym i wspierającym proces adaptacji oraz aktywizacji mającej na celu m.in. integrację społeczną i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym;

5) pokrycie kosztów transportu oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3, placówek medycznych oraz wszelkich instytucji publicznych, w celu dokonania niezbędnych czynności urzędowych.

6) zakup materiałów oraz usług mających na celu pozyskanie i rozdysponowanie uzyskanej pomocy rzeczowej wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7) edukację szkolną i przedszkolną w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina Lisewo.

8) pobyt w Punktach Opieki Dziennej prowadzonych przez gminę Lisewo.

2. Gmina zapewnia pomoc, o której mowa w ust. 1, w miarę posiadanych środków.

§ 2. 1. Gmina Lisewo może organizować zbiórki darów i środków finansowych na rzecz obywateli Ukrainy oraz ich redystrybucję.

2. Środki finansowe o których mowa w § 2 ust. 1 przechowywane są na wyodrębnionym rachunku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lisewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane