W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XLII/283/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r, poz. 583, poz. 655, poz. 1079), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2022.3519

Treść

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2022 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 7023), zmienioną:

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,

- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,

- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku,

- uchwałą Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 maja 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 maja 2022 roku,

- uchwałą Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku,wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o kwotę: 171 712,00 zł w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości: 28 965 670,34 zł zastępuje się kwotą: 29 137 382,34 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 25 766 740,34 zł zastępuje się kwotą: 25 938 452,34 zł

2) majątkowe w wysokości: 3 198 930,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 171 712,00 zł w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 30 895 793,54 zł zastępuje się kwotą: 31 067 505,54 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 24 051 129,74 zł zastępuje się kwotą: 24 222 841,74 zł

2) majątkowe w wysokości: 6 844 663,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniki Nr 2 do uchwały.


3. W § 4. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości: 1 930 123,20 zł.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wprowadzonych wolnych środków za 2021 rok po stronie przychodów oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.


4. W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 roku w kwocie 426 423,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. W§ 14. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, który zmienia się jak w załączniki Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane