W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XLII/286/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005 i 1079) oraz art. 6h, art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust 3 oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297.) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2022.3522

§ 1. W uchwale Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2020 r. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej odpowiednio w § 2 ust. 2 lub ust. 3 oraz liczby odbiorów wnikającej z częstotliwości odpadów komunalnych określonych dla danej nieruchomości.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) pojemnik 60 l – 4,34 zł;
2) pojemnik 120 l – 8,82 zł;
3) pojemnik 240 l – 16,51 zł;
4) pojemnik 360 l – 24,70 zł;
5) pojemnik 600 l – 41,21 zł;
6) pojemnik 1100 l – 75,66 zł.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) pojemnik 60 l – 13,20 zł;
2) pojemnik 120 l – 26,46 zł;
3) pojemnik 240 l – 53,34 zł;
4) pojemnik 360 l – 79,80 zł;
5) pojemnik 600 l – 133,14 zł;
6) pojemnik 1100 l – 244,44 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego