W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XLIII/288/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r, poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz.1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2022 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 7023), zmienioną:

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,

- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,

- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku,

- uchwałą Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 maja 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 maja 2022 roku

- uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2022 roku

- zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku,

- uchwała Nr XLII/283/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 roku

- zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 lipca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2022 roku,wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o kwotę: 829 752,37 zł w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości: 29 215 384,54 zł zastępuje się kwotą: 30 045 136,91 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 26 016 454,54 zł zastępuje się kwotą: 26 209 068,83 zł

2) majątkowe w wysokości: 3 198 930,00 zł zastępuje się kwotą: 3 836 068,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 829 752,37 zł w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 31 145 507,74 zł zastępuje się kwotą: 31 975 260,11 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 24 300 843,94 zł zastępuje się kwotą: 25 139 596,31 zł

2) majątkowe w wysokości: 6 844 663,80 zł zastępuje się kwotą: 6 835 663,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniki Nr 2 do uchwały.

3. W § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r., 6 844 663,80 zł zastępuje się kwotą: 6 835 663,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr do uchwały 3.

4. § 7. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 69 830,00 zł

1A. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 21 634,85 zł

1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 124 630,00 zł zastępuje się kwotą: 146 264,85 zł

Oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii”
1 000,00 zł.

5. W § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

6. W § 13. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

7. W § 14. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

8. W §16 Ustala się plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego