W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XLVII/304/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2022.5904

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2022 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 7023), zmienioną:

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,

- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,

- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku,

- uchwałą Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 maja 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 maja 2022 roku

- uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2022 roku

- zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku,

- uchwała Nr XLII/283/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 roku

- zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 lipca 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2022 roku,

- uchwała Nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku

- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 września 2022 roku,

- uchwała Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 września 2022 roku,

- uchwała Nr XLV/296/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 września 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2022 roku,

- uchwała Nr XLVI/298/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 października 2022 roku,

- zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 października 2022 roku,wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o kwotę: 3 059 544,88 zł w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości: 45 483 036,74 zł zastępuje się kwotą: 48 542 581,62 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 32 801 301,66 zł zastępuje się kwotą: 35 860 846,54 zł

2) majątkowe w wysokości: 12 681 735,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 3 059 544,88 zł w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 48 489 432,37 zł zastępuje się kwotą: 51 548 977,25 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 30 517 430,57 zł zastępuje się kwotą: 33 576 975,45 zł

2) majątkowe w wysokości: 17 972 001,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniki Nr 2 do uchwały,

3. § 7. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 69 830,00 zł

1A. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 21 634,85 zł
zastępuje się kwotą: 31 325,73 zł

1Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 146 264,85 zł zastępuje się kwotą: 155 955,73 zł

Oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” 1 000,00 zł

4. W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 roku w kwocie 426 423,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

5. W § 9 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr i 7 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego