W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 4/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2024 r.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 70a ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 poz. 984 ) i §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2628), zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na rok 2024 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 441 zł.

§ 2. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły wyższe;

3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego;

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie:

1) rozwijania kompetencji kluczowych uczniów;

2) rozwiązywania konfliktów szkolnych i przeciwdziałania przemocy w szkole;

3) bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z zasobów dostępnych w sieci;

4) motywowania uczniów do pracy;

5) realizacji podstawy programowej;

6) ewaluacji pracy nauczyciela;

7) współpracy z rodzicami;

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w zależności od formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – w następujących kwotach:

1) nie więcej niż 70% opłaty za semestr – studia podyplomowe, magisterskie uzupełniające oraz studia licencjackie i studia magisterskie, gdy kierunek studiów jest zgodny z potrzebami szkoły i jest to drugi kierunek nauczyciela.

2) nie więcej niż 800 zł opłaty za semestr –  kursy doskonalące i kwalifikacyjne.

3) nie więcej jak 500 zł za szkolenia jedno lub kilkudniowe, seminaria, warsztaty.

§ 4. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku dzieli się w następujący sposób:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie – 30 500 zł,

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej -Curie w Krusinie – 13 941 zł.

§ 5. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Lisewo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
 
mgr Jakub  Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego