W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 18/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego i ustalenie regulaminu jej pracy
Status obowiązujące

Na podstawie art. 15 ust 2a, 2b, i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 14/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2024 r. na terenie gminy Lisewo zwaną dalej komisją w następującym składzie:

1. Przedstawiciele Wójta:
- Katarzyna Gostkowska - Sekretarz Gminy Lisewo - przewodnicząca komisji;
- Angelika Lewandowska- Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu - członek komisji;
- Ewa Stachewicz - Inspektor ds. obsługi finansowo -księgowej urzędu -członek komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy :

1. Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

2. Przedłożenie Wójtowi Gminy Lisewo protokołu prac Komisji zawierającego opinię o złożonych ofertach oraz rekomendację co do wyboru ofert z propozycją kwoty dotacji.

§ 3. Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Wobec osób wchodzących w skład Komisji mają zastosowanie przepisy art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem udziału w pracach Komisji jest złożenie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego