W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 19/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2024 roku.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz.40z późn. zm.) art. 11, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz Uchwały Nr LXI/394/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy w 2024 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert nr 2/2024 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2024 roku.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwarty konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisewo.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego