W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 21/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisewo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaków ratowników uczestniczących w szkoleniu
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) w wykonaniu uchwały LXV/426/2024 Rady Gminy Lisewo z 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo zarządza się co następuje:


§ 1. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz ćwiczeniach nazywany dalej ''ekwiwalentem'', jest wypłacany na wniosek Naczelnika jednostki OSP biorącej udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniach złożony do Wójta.

2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym/akcji ratowniczej stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odbyte szkolenie stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

4. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odbyte ćwiczenia stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

5. Ekwiwalent pieniężny za udział kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w szkoleniu podstawowym nazywany dalej „ekwiwalentem”, jest wypłacany na wniosek Naczelnika jednostki OSP, w której kandydat brał udział w szkoleniu złożony do Wójta.

6. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odbyte szkolenie kandydata na strażaka ratownika stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

7. Pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi sprawdza wnioski złożone przez Naczelników jednostek ochotniczych straży pożarnych pod względem merytorycznym i sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu.

§ 2. 1. Ekwiwalent pieniężny wypłacany będzie osobom uprawnionym kwartalnie z budżetu Gminy Lisewo, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnych wniosków, przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego na oświadczeniu przez uprawnionego strażaka ratownika lub kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

2. Terminy składania wniosków ustala się:
- do 10 kwietnia za okres I kwartału,
- do 10 lipca za okres II kwartału,
- do 10 października za okres III kwartału,
- do 10 stycznia za okres IV kwartału.

3. Ekwiwalent pieniężny za udział strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz ćwiczeniach rozpoczynających się w jednym kwartale, a kończących się w kolejnym kwartale oraz za udział kandydata na strażaka ratownika w szkoleniu wypłacany będzie w całości po zakończeniu szkolenia, ćwiczenia, akcji ratowniczej bądź działania ratowniczego.

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnianych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty ekwiwalentu, na wniosek Naczelnika jednostki OSP biorącej udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu złożony do Wójta.

2. Wypłata ekwiwalentu następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnych wniosków pod warunkiem posiadania środków finansowych na ten cel, zabezpieczonych w budżecie gminy.

§ 4. W działaniach ratowniczych mogą brać udział wyłącznie strażacy ratownicy OSP posiadający odpowiednie wyszkolenie i aktualne badania lekarskie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP na terenie gminy Lisewo.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisewo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego