W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 27/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich i\lub ich wyposażenia jako obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Lisewo
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz Uchwały Nr XXXIX/289/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Lisewo uprawnień do określania wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich jako obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Lisewo, w związku art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

1) wysokość opłat za wynajem świetlic wiejskich i ich wyposażenia (prócz świetlic w: Bartlewie, Kamlarkach, Krusinie, Lipienku i w Mgoszczu) jako obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Lisewo ,

2) wysokość opłat za wynajem wyposażenia świetlic wiejskich w: Bartlewie, Kamlarkach, Krusinie, Lipienku i w Mgoszczu.

§ 2. Zarządzenie nie ma zastosowania do wydarzeń organizowanych przez Gminę Lisewo oraz jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze Gminy Lisewo.

§ 3. 1. Wprowadza się odpłatność za wynajem i ustala się stawki jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 obejmują koszty eksploatacyjne oraz koszty korzystania z urządzeń sanitarnych.

3. Stawki, o których mowa w ust. 1 nie obejmują odbioru odpadów oraz zakupu opału i drewna do kominków.

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy ma możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 na indywidualny wniosek wynajmującego.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich i ich wyposażenia jako obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Lisewo.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi. ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Lisewie www.bip.lisewo.com

Wójt Gminy Lisewo
mgr Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego