W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 34/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł
Status obowiązujące

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej, niż kwota 130 000 zł. stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł., § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7.

Odstąpienia od stosowania Regulaminu

1. W uzasadnionych przypadkach kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu i realizować zamówienie bezpośrednio z jednym wybranym Wykonawcą.

2. Odstąpienie od stosowania Regulaminu może mieć miejsce w szczególności w sytuacjach takich jak usuwanie awarii, szkody w majątku spowodowane siłą wyższą lub z innych nieprzewidzianych przyczyn lub skutków zdarzeń losowych.

3. Odstąpienie od stosowania Regulaminu może być stosowane także do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - wymienione odpowiednio w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 65 z późn. zm.). oraz załączniku XVII do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 243 z późn. zm.).

4. Odstąpienie od stosowania Regulaminu może być stosowane także do zamówień na świadczenie usług w zakresie obsługi księgowej, audytorskiej i podatkowej (kod CPV: 79200000-6).”.

§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Bartosz Jaworski

Załączniki

Powiadom znajomego