W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 26/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego i ustalenie regulaminu jej pracy.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 15 ust 2a, 2b, i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 02.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku zwaną dalej komisją w następującym składzie:

1. Przedstawiciele Wójta:

  • Katarzyna Gostkowska – Sekretarz Gminy Lisewo – Przewodnicząca Komisji,
  • Angelika Lewandowska – Inspektor oświaty, kultury i sportu – Członek komisji
  • Ewa Stachewicz - Inspektor ds. obsługi finansowo-księgowej urzędu - Członek komisji

§ 2. Do zadań Komisji należy:

  1. Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
  2. Przedłożenie Wójtowi Gminy Lisewo protokołu prac Komisji zawierającego opinię o złożonych ofertach
    oraz rekomendację co do wyboru ofert z propozycją kwoty dotacji.

§ 3. Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Wobec osób wchodzących w skład Komisji mają zastosowanie przepisy art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Warunkiem udziału w pracach Komisji jest złożenie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz


Do pobrania:

Powiadom znajomego