W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 28/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu Gminy Lisewo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 )w wykonaniu uchwały XXXIX/262/2022 Rady Gminy Lisewo z 11 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisewo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz ćwiczeniach nazywany dalej ''ekwiwalentem'', jest wypłacany na wniosek Naczelnika jednostki OSP biorącej udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym oraz ćwiczeniach złożony do Wójta.

2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym/akcji ratowniczej stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odbyte szkolenie pożarnicze stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

4. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odbyte ćwiczenia stanowi załącznik Nr 3 o zarządzenia.

5. Pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi sprawdza wnioski złożone przez Naczelników jednostek ochotniczych straży pożarnych pod względem merytorycznym i sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu.

§ 2. 1. Ekwiwalent pieniężny wypłacany będzie osobom uprawnionym kwartalnie z budżetu Gminy Lisewo, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnych wniosków, przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego przez uprawnionego członka ochotniczej straży pożarnej.

2. Terminy składania wniosków ustala się:
- do 10 kwietnia za okres I kwartału,
- do 10 lipca za okres II kwartału,
- do 10 października za okres III kwartału,
- do 10 stycznia za okres IV kwartału.

3. Ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz ćwiczeniach rozpoczynających się w jednym kwartale, a kończących się w kolejnym kwartale wypłacany będzie w całości po zakończeniu szkolenia pożarniczego, ćwiczenia, akcji ratowniczej bądź działania ratowniczego.

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnianych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty ekwiwalentu, na wniosek Naczelnika jednostki OSP biorącej udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu złożony do Wójta.

2. Wypłata ekwiwalentu następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnych wniosków pod warunkiem posiadania środków finansowych na ten cel, zabezpieczonych w budżecie gminy.

§ 4. W działaniach ratowniczych mogą brać udział wyłącznie członkowie OSP posiadający odpowiednie wyszkolenie i aktualne badania lekarskie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP na terenie gminy Lisewo.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 8. Uchyla się zarządzenie nr 21/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków rartowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisewo uczestniczących w dzialaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane