W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 58/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie powołania Komisji Wyborczej ds. Wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 2 ust. 4 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo nadanego Uchwałą Nr V/25/ 2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu (t.j. z 20.12.2017 r. – Obwieszczenie Nr XXXIV/1/2017 Rady Gminy Lisewo w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Lisewie zarządzonych na dzień 29 września 2022 r. powołuję Komisję Wyborczą ds. Wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo, zwanej dalej Komisją Wyborczą w składzie:

1) Lena Gołębiewska - przewodnicząca;

2) Laura Kierzkowska - zastępca przewodniczącej;

3) Olga Kozłowska – członek.

2. Dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo w Szkole Podstawowej w Krusinie zarządzonych na dzień 29 września 2022 r. powołuję Komisję Wyborczą ds. Wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo, zwanej dalej Komisją Wyborczą w składzie:

1) Aneta Wnęk- przewodnicząca;

2) Patrycja Kozak- zastępca przewodniczącej;

3) Judyta Niedźwiecka – członek.

3. Osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej tracą członkostwo w komisji z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej organizują dyrektorzy szkół.

5. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) ustalenie wzoru kart do głosowania;

2) ustalenie wzoru protokołu z wyborów;

3) drukowanie kart do głosowania;

4) przestrzeganie terminów wyborczych;

5) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych;

6) przygotowanie miejsca do głosowania;

7) przeprowadzenie głosowania;

8) ustalenie wyników wyborów;

9) ogłoszenie wyników wyborów poprzez obwieszczenie;

10) rozpatrzenie w imieniu Wójta Gminy Lisewo protestów i przedstawienie propozycji ich rozstrzygnięcia Wójtowi;

11) przekazanie Wójtowi protokołów z głosowania oraz listy wybranych radnych;

12) przygotowanie zaświadczeń radnym o wyborze do Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo.

6. Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w drodze uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

7. Pracę Komisji Wyborczej organizują dyrektorzy szkół przy udziale opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo.

8. Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu w dniu wręczenia zaświadczeń o wyborze do Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

mgr Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego