W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 69/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2023 r.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2023 roku stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo:

1) za grunty pod garażami - miesięcznie - 1,76 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania z garażu;

2) za grunty pod budynkami gospodarczymi - rocznie - 0,11 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania z budynku, jednakże w wysokości nie niższej niż 20,00 zł + VAT rocznie;

3) za najem pomieszczeń gospodarczych - miesięcznie - 0,53 zł/m2 + VAT według obowiązującej stawki;

4) za grunty pod ogródki przydomowe - rocznie - 0,11 zł /m2, jednakże nie mniej niż 20,00 zł. Dla terenów sklasyfikowanych jako tereny nierolnicze, a użytkowane rolniczo + VAT wg obowiązującej stawki;

5) za grunty pod siedliskiem w Linowcu - rocznie - 0,08 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

6) za grunty i budynki oraz pomieszczenia użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza - miesięcznie:

a) za grunty pod parkingiem autobusowym 0,78 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

b) za lokal użytkowy (sklep) w budynku remizo-świetlicy w Bartlewie 27,50 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki, a za grunt związany z najmem lokalu 0,11 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

c) za dzierżawę lub najem gruntów przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej w wysokości 6,92 zł za 1m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

d) za lokal użytkowy w budynku administracyjnym przy stadionie w Lisewie miesięcznie 134 zł +VAT wg obowiązującej stawki;

7) za dzierżawę gruntów po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Malankowie – rocznie - 96,50 zł;

8) za dzierżawę gruntów rolnych - równowartość 18 q żyta za 1 ha przeliczeniowy - rocznie – do naliczenia czynszu dzierżawnego stosuje się cenę żyta obowiązującą na terenie gminy dla celów podatku rolnego;

9) za grunty w Pniewitem – ustawienie kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) – miesięcznie 0,64 zł/m 2 + VAT wg obowiązującej stawki.

§ 2. W przypadku bezumownego korzystania z gruntów i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w zależności od sposobu ich wykorzystania stosuje się stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. Czynsz za niepełny miesiąc nalicza się proporcjonalnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.

Wójt

mgr Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego