W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 15/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego, poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Lisewo w 2024, finansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 13 pkt. 3, art. 14 i 15 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022r. poz. 1608 z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Lisewo nr LXII/406/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, wskazane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Lisewo w 2024 r. Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.) działające na terenie Gminy Lisewo.

§ 3. Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa składająca się z członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie. Ostateczną decyzję o wyborze oferenta, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Lisewo, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego