Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo, w sezonach zimowych 2019/2020 oraz 2020/2021

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.12.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 października 2019  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięto w Cz. I-IV i unieważniono w Cz. V. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.11.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 października 2019  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięto. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe - Otwarta Strefa Aktywności w Lipienku

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.042.2.5.2019.AD
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 3 września 2019  16:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięto. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.10.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB oraz 3B dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2019.WS
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060321C w miejscowości Mgoszcz gm. Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.9.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie i przedszkola w Lisewie - z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w okresie 1 roku szkolnego tj: od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.8.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060342C Lisewo – Orłowo

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.6.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 000 000,00 zł

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.7.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lisewie wraz z remontem dachu, wymianą instalacji CO i wykonaniem przyłącza gazowego.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.4.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Lisewie.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.5.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lisewo i Pniewite w gminie Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.3.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięto postępowanie - zawiadomienie w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 – 63 mm do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo w ilości około 2200 ton

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.2.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięto postępowanie - zawiadomienie w załączeniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)