Uchwała Nr 22/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.12. 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2021-2029

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 17/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący: Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO
Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagami prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Lisewo w latach 2021-2029

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Robert Pawlicki (23 grudnia 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2021, 13:21:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42