zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.7.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 stycznia 2021  10:00
Informacja z sesji otwarcia ofert (613kB) pdf
------------------------
Uwaga ! - Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (123kB) pdf - Nr 2

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ - Do wszystkich (1127kB) pdf
-------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (130kB) pdf - Nr 1
--------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (255kB) pdf

SIWZ wraz z Zał. Nr 1 - Nr 5 do SIWZ (16464kB) pdf

Zał. Nr 6 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (14289kB) zip

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (174kB) pdf

Zał. Nr 1 - Nr 5 do SIWZ - wersja WORD (33kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Lisewo- Jakub Kochowicz
Opublikował: Paweł Kowal (23 grudnia 2020, 12:16:59)

Ostatnia zmiana: Paweł Kowal (15 stycznia 2021, 11:55:01)
Zmieniono: Dodano - Informacja z sesji otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 409