Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Wykonanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 20007/2008.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: 4100 Euro
termin składania ofert: 15 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Przetarg roztrzygnięty 

zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Lisewo wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.
nr sprawy:
wartość: 119.480,28 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2007  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0-63mm do wykonania remontów dróg gminnych na terenie gminy Lisewo.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: 100.000
termin składania ofert: 29 marca 2007  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)