Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2015

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2015 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)wybrany kandydat: Monika Anuszewska, Skąpe 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 16 grudnia 2015  15:00

wybrany kandydat: Marta Brzozowska, Krusin 
uzasadnienie wyboru: W załączniku.

stanowisko:

Samodzielny referent

miejsce pracy: Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne
termin składania dokumentów: 10 listopada 2015  12:00

wybrany kandydat: Agnieszka Dalke, Chrusty 
uzasadnienie wyboru: .

stanowisko:

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 18 września 2015  15:00

wybrany kandydat: Michał Szpręglewski, Lisewo 
uzasadnienie wyboru: .

stanowisko:

Kierownik

miejsce pracy: Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne
termin składania dokumentów: 25 maja 2015  12:00

uzasadnienie wyboru: Nabór przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

stanowisko:

Inspektor ds. wymiaru podatków

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 5 stycznia 2015  10:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)