Uchwała nr XII/67/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 18 września 2019w sprawie określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa w Sołectwie BartlewoNa podstawie § 35 w związku z § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Bartlewo stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 1090) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/67/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 września 2019


w sprawie określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Bartlewo

Na podstawie § 35 w związku z § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Bartlewo stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 1090) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (755kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 września 2019, 11:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61